Giới thiệu

· Loại hình công ty: Thương mại, Dịch vụ, Đại lý

· Thị trường chính: Toàn quốc, Quốc tế

· Mã số thuế: 3603279808

· Năm thành lập: 2013

· Số lượng nhân viên: Từ 5 - 10 người

Ngành nghề kinh doanh

· Container - Các Loại Container (10 Feet, 20 Feet, 40 Feet,.)

Sản phẩm dịch vụ

Container khô

· Cho Thuê Container Khô

· Container Khô 20 Feet

· Container Khô 40 Feet

· Container Khô 45 Feet

Container văn phòng

· Cho Thuê Contaniner Văn Phòng

· Container Văn Phòng 20 Feet

· Container Văn Phòng 40 Feet

Container lạnh

· Cho Thuê Container Lạnh

· Container Lạnh 10 Feet

· Container Lạnh 20 Feet

· Container Lạnh 40 Feet

Container khác

· Cho Thuê Container

· Mua Bán Container